Privatumo politika

FORT rūpinasi jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga.

Ši privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip advokatų profesinė bendrija FORT (toliau – FORT, mes, mūsų arba mums) renka ir naudoja informaciją, kai naudojatės bet kuria iš mūsų paslaugų mūsų interneto svetainėje https://fortlegal.com/ (toliau – Svetainė) arba kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos), arba jei sąveikaujate su mumis kitu būdu, pvz., susisiekdami per socialinių tinklų puslapius, dalyvaudami mūsų renginiuose, kreipdamiesi dėl darbo ir pan.

Naudodamiesi mūsų Svetaine arba Paslaugomis, jūs sutinkate laikytis šios Politikos sąlygų ir patvirtinate, kad jas perskaitėte bei supratote.

Mes tvarkysime asmens duomenis (kaip apibrėžta toliau) pagal šią Politiką ir laikydamiesi taikytinų teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – BDAR) ir taikytinus Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymus (toliau – Duomenų apsaugos įstatymai).

Mes esame įsipareigoję užtikrinti mūsų klientų, potencialių klientų ir susijusių juridinių bei fizinių asmenų informacijos privatumą ir konfidencialumą, laikytis šios Politikos ir vykdyti savo profesines pareigas pagal taikytinus Duomenų apsaugos įstatymus. Šioje Politikoje „jūsų Asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, kuri identifikuoja arba gali būti pagrįstai naudojama jūsų kaip vieno iš aukščiau minėtų asmenų identifikavimui (toliau – Asmens duomenys).

Jūs turite teisę nesutikti su FORT vykdomomis veiklomis, aprašytomis šioje Politikoje, tačiau pranešame, kad nesutikimo atveju mes tam tikrais atvejais negalėsime teikti jums kokybiškų Paslaugų.

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

FORT biuras, esantis Lietuvoje, laikomas jūsų asmens duomenų valdytoju:

 • Advokatų profesinė bendrija FORT, adresas: Lvivo g. 25, LT-09320 Vilnius, Lietuva, Verslo centras „3 Burės“, Didžioji Burė, el. paštas: vilnius@fortlegal.com, telefonas: +370 5250 6141.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISINIS PAGRINDAS, SAUGOJIMO LAIKOTARPIS IR KATEGORIJOS

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Saugojimo laikotarpis

Teisinės paslaugos

Mes tvarkome informaciją, kurią mums pateikė klientas arba kurią mums pateikė klientų vardu, arba informaciją, kurią mes savarankiškai įgyjame teikdami profesines teisines paslaugas.

Šių Asmens duomenų rinkimas yra būtinas siekiant įvykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus klientams ir remiantis mūsų, kaip advokatų kontoros, teisėtu interesu teikti teisines paslaugas mūsų klientams ir potencialiems klientams. Be to, būtina laikytis mums nustatytų teisinių įsipareigojimų vykdant KYC, AML ir tarptautinių bei nacionalinių sankcijų tikrinimą.

Be to, mes naudosime duomenis interesų konfliktų patikrai, nes tai yra mūsų teisinė pareiga.

 

 

Mes renkame ir tvarkome šias Asmens duomenų kategorijas:

 • Informacija apie klientą, asmenį, veikiantį kliento vardu, ir sandorį: vardas, pavardė, gimimo data, informacija, susijusi su tapatybės dokumentu, kontaktiniai duomenys, parašas, telefono numeris, el. paštas ir pašto adresas, taip pat informacija apie su jumis susijusias įmones, tokia kaip įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, informacija apie jūsų veiklą, darbuotojus ar agentus, priešingą šalį, taip pat kitų asmenų asmens duomenys, jei mes juos tvarkome teikdami teisines paslaugas, įskaitant specialiųjų kategorijų asmens duomenis. Tokie duomenys gali apimti, bet neapsiriboja, susirašinėjimą su FORT.
 • Informacija apie galutinį naudos gavėją ir politiškai pažeidžiamus asmenis. Mes renkame vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, pasų kopijas.
 • Informacija apie sandorį ir atsiskaitymo informaciją.

 

 • Teisinių paslaugų teikimo sutartis, sudaryta su jumis;
 • Mūsų teisiniai įsipareigojimai pagal taikytinus įstatymus, įskaitant AML sankcijų įstatymus;
 • Mūsų ir trečiųjų šalių teisėti interesai.

 

Mes saugosime ir tvarkysime jūsų asmens duomenis:

 • mūsų sutartinių ir (arba) ikistartinių santykių trukmę bei 10 metų po teisinių paslaugų teikimo sutarties pabaigos.
 • Informacija apie galutinį naudos gavėją ir politiškai pažeidžiamus asmenis - iki 8 metų po teisinių santykių su jumis pabaigos, nebent kompetentinga institucija nustatė ilgesnį informacijos saugojimo terminą pagal taikytinus įstatymus.
 • Informacija apie sandorį ir atsiskaitymo informacija - iki 10 metų po paskutinio sandorio, atsiskaitymo atlikimo.

Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai)

Mes naudosime jūsų pateiktą informaciją, kad siųstume jums informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, pvz., apie teisės aktų pakeitimus, sveikinimus švenčių ir kitomis progomis, naujausią informaciją apie mus ir su mumis susijusią informaciją, remiantis jūsų sutikimu.

Mes galime tvarkyti jūsų vardą, pavardę, pareigas, jūsų el. pašto adresą, bet kokius pateiktus telefono numerius, jūsų adresą ir kitą informaciją, kuri gali būti naudojama susisiekti su jumis siekiant suteikti šią informaciją.

 

Jūsų sutikimas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol bus visiškai ar iš dalies atšauktas jūsų sutikimas tvarkyti tokius duomenis

Kandidatų atranka

Mes tvarkome kandidatų, kurie tiesiogiai mums atsiuntė savo CV el. paštu arba per darbo paieškos svetaines, asmens duomenis darbuotojų atrankos tikslais.

Taip pat, turint jūsų leidimą, mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtume pasiūlyti jums darbo vietą ateityje.

Mes galime naudoti jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, nuotrauką, kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir bet kokią kitą jūsų CV pateiktą informaciją.

 

 • Jūsų sutikimas;
 • Mūsų teisėti interesai (kai tolesnis atrinkto kandidato duomenų tvarkymas vyksta su jo sutikimu).

Mes saugosime ir tvarkysime kandidatų asmens duomenis atrankos į konkrečią pareigybę laikotarpiu ir 2 metus po to, jei bus gautas kandidato sutikimas.

Svetainės funkcijos

Mes naudojame slapukus, kad gautume informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų Svetaine. Slapukai leidžia mums suteikti jums sklandesnę ir prieinamesnę patirtį naudojantis Svetaine ir užtikrinti Svetainės techninį funkcionalumą. Gauta informacija paprastai neapima jokių duomenų, kurie leistų mums individualiai jus identifikuoti kaip fizinį asmenį.

 

Prašome susipažinti su mūsų Slapukų Politika.

 

Mes tvarkome jūsų Asmens duomenis tik tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti.

Tais atvejais, kai tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

Prieiga prie jūsų Asmens duomenų bus apribota FORT darbuotojais, kurie privalo tvarkyti jūsų Asmens duomenis vykdydami savo profesinius įsipareigojimus ir turimas pareigas jūsų, kaip duomenų subjekto, atžvilgiu.

3. INFORMACIJOS RINKIMAS

Siekiant teikti Paslaugas, mes galime rinkti informaciją apie jus šiais būdais:

 • Tiesiogiai iš jūsų kaip mūsų kliento/potencialaus kliento ar kandidato darbo atrankos procese;
 • Iš oficialių registrų, dokumentų, susijusių su teisine pagalba, taip pat iš interneto paieškos sistemų (jei taikytina);
 • Automatiškai renkama informacija apie jus kaip mūsų Svetainės lankytoją. Automatiškai renkama informacija apima techninę informaciją ir slapukus (daugiau informacijos apie slapukus žr. mūsų Slapukų Politikoje).
 • Mes taip pat galime rinkti jūsų Asmens duomenis iš socialinės žiniasklaidos, jei tai būtina teikiant teisines paslaugas arba kilus ginčui su klientu.

 

4. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Teikdami teisines paslaugas mūsų klientams mes galime būti priversti perduoti jų Asmens duomenis trečiosioms šalims. Tai gali apimti duomenų perdavimą teisinės procedūrų ir bylinėjimosi kontekstą, taip pat kai yra teikiamos bet kokios kitos teisinės paslaugos, kurias mes siūlome savo klientams. Mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis mūsų partneriams ir institucijoms, kad suteiktume jums būtinas teisines paslaugas, taip pat kai tokia prievolė mums nustatyta įstatymu ar reglamentu arba kai teikiamos tam tikros teisinės paslaugas.

Mes taip pat naudojame tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kad užtikrintume mūsų paslaugų teikimą (pvz., IT paslaugų teikėjai, apsaugos personalas, kurjeriai, vertimo paslaugų teikėjai, pašto tarnyba, apskaitos paslaugos ir kt.). Šie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai laikomi duomenų tvarkytojais. Asmens duomenys, perduodami tokioms trečiosioms šalims - paslaugų teikėjams -, bus apriboti iki minimumo, kuris reikalingas užtikrinti trečiųjų šalių paslaugų teikimą.

Jei naudojame socialines žiniasklaidos priemones norėdami gauti statistinius duomenis, taip pat filtravimo ir tikslinės rinkodaros įrankius, susijusius su socialinės žiniasklaidos puslapio lankomumu, socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai (tokie kaip Facebook, Instagram, X, LinkedIn) kartu su FORT bus laikytini bendrieji duomenų valdytojai, tuo atveju, jei bus tvarkomi jūsų Asmens duomenys.

 

5. JŪSŲ TEISĖS KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO

Jūs bet kuriuo metu galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. Teisė būti informuotam. Jūs turite teisę gauti aiškią, suprantamą, prieinamą informaciją apie tai, kaip mes tvarkome jūsų Asmens duomenis ir kokios yra jūsų teisės.
 2. Teisė susipažinti su Asmens duomenimis. Jūs turite teisę susipažinti/gauti prieigą prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi jūsų Asmens duomenimis.
 3. Teisė reikalauti Asmens duomenų ištaisymo. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume bet kokius su jumis susijusius Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs arba neišsamūs.
 4. Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis. Jūs galite reikalauti, kad jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei Asmens duomenys nebėra būtini tikslams, kuriems jie buvo surinkti, arba jei manote, kad tvarkymas yra neteisėtas, arba jei manote, kad Asmens duomenys turėtų būti ištrinti, kad mes galėtume laikytis teisinių reikalavimų. Tai nėra absoliuti teisė, nes mes galime būti įpareigoti išsaugoti jūsų Asmens duomenis dėl teisinių reikalavimų ar teisėtų priežasčių.
 5. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Kai mes tvarkome jūsų Asmens duomenis remdamiesi savo teisėtu interesu, jūs galite bet kuriuo metu nesutikti su jūsų Asmens duomenų tvarkymu, nurodydami konkrečią nesutikimo priežastį. Tai nėra absoliuti teisė ir kai kuriais atvejais mūsų teisėti interesai gali viršyti jūsų interesus, teises ir laisves.
 6. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą. Duomenų, susijusių su jumis, tvarkymas ir naudojimas gali būti apribotas dėl tam tikros priežasties. Tokiu atveju mes vis dar saugosime konkrečius duomenis, tačiau jų nenaudosime ir kitaip netvarkysime.
 7. Teisė į asmens duomenų perkeliamumą. Jei jūsų Asmens duomenys tvarkomi automatizuotai su jūsų sutikimu arba pagal sutartinius santykius, jūs galite reikalauti gauti tokius Asmens duomenis struktūruotu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir (arba) perduoti jūsų Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma.
 8. Teisė atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai Asmens duomenys tvarkomi su jūsų sutikimu. Šia teise galite pasinaudoti bet kuriuo metu, susisiekdami su mumis žemiau šioje Politikoje pateiktais kontaktais.

Teikiant teisines paslaugas klientams gali būti atvejų, kai mūsų teisiniai įsipareigojimai ir atitinkamos jurisdikcijos advokatų asociacijos taisyklės draudžia mums atskleisti arba ištrinti tvarkomus duomenis. Tokie įstatymai, reglamentai ar taisyklės gali neleisti jums pasinaudoti tam tikromis duomenų subjekto teisėmis.

Jei turite skundą dėl to, kaip mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, arba norėtumėte sužinoti daugiau apie mūsų duomenų tvarkymo veiklą, nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu, naudodami Politikos pabaigoje pateiktus kontaktinius duomenis.

Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai (toliau – DAI), jei manote, kad jūsų Asmens duomenys tvarkomi neteisingai arba jūsų kaip duomenų subjekto teisės buvo pažeistos. Skundą galite pateikti susisiekę su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija: https://www.ada.lt/go.php/lit/Eng.

6. PRAŠYMŲ DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA

Jūs galite pateikti prašymus dėl savo teisių įgyvendinimo mums asmeniškai, paštu arba elektroniniu būdu. Gavę jūsų prašymą galime jūsų paprašyti pateikti jūsų tapatybę įrodantį dokumentą ir/ar kitą papildomą informaciją, susijusią su jūsų prašymu.

Gavę jūsų prašymą, mes jį išnagrinėsime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų prašymo gavimo dienos ir visų reikalingų dokumentų pateikimo, nebent prašymas yra sudėtingas ir reikalingas ilgesnio nagrinėjimo. Tokiu atveju jūsų prašymo nagrinėjimas gali būti pratęstas papildomiems 2 mėnesiams. Apie tai jus informuosime.

Mes atsakysime į jūsų prašymą jūsų pasirinktu būdu, nebent neturėsime galimybių įvykdyti jūsų prašymo tokiu būdu.

7. DUOMENŲ TVARKYMO VIETA

Mes saugosime ir tvarkysime Asmens duomenis Europos Sąjungoje (ES) ir Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Tačiau kartais gali būti būtina, kad jūsų Asmens duomenys būtų perduoti ir saugomi paskirties vietoje už ES ar EEE ribų. Jie taip pat gali būti tvarkomi duomenų tvarkytojų, veikiančių už ES ar EEE ribų. Perduodami duomenis bet kuriai kitai trečiajai šaliai, mes dedame visas pastangas, kad užtikrintume saugumą ir perduotume tik tuos Asmens duomenis, kurie yra būtini teisinėms paslaugoms teikti.

Pateikdami mums savo Asmens duomenis, jūs sutinkate su jų tvarkymu ir patvirtinate, kad esate informuoti, kad jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarties vykdymui, įskaitant duomenų saugojimą ir perdavimą už ES ar EEE ribų, kaip numatyta šioje Politikoje. Mes imsimės visų pagrįstai reikalingų atsargumo priemonių, kad užtikrintume, jog jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir pagal taikytinus Duomenų apsaugos įstatymus.

Kaip ir visų jūsų Asmens duomenų atžvilgiu, jūs galite prašyti, kad mes informuotume jus apie jūsų Asmens duomenų tvarkymo detales pagal BDAR 15 straipsnį. Tai galite padaryti, susisiekdami su mumis naudodamiesi Politikos pabaigoje pateiktais kontaktais.

8. SLAPUKAI IR SOCIALINĖS MEDIJOS ĮSKIEPIAI

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų kompiuterio kietajame diske kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų Svetainėje. Slapukai palengvina ir pagreitina sąveiką tarp jūsų ir Svetainės, taip pagerindami jūsų naršymo patirtį internete. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti Svetainės funkcionalumą, prieinamumą ir vientisumą. Daugiau informacijos apie tai, kokius slapukus mes naudojame mūsų Svetainėje, rasite mūsų Slapukų politikoje.

9. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių valdomas svetaines. FORT neprisiima jokios atsakomybės už tokių trečiųjų šalių svetainių patikimumą.

10. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei turite klausimų, užklausų, prašymų ar skundų dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis. Mūsų kontaktinę informaciją rasite čia: https://fortlegal.com/lt/contacts/.

11. POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes galime keisti šią Politiką. Jei Politika bus pakeista, naujausia šios Politikos versija bus paskelbta mūsų Svetainėje. Mes raginame jus periodiškai tikrinti, ar Politika nebuvo pakeista.

Paskutinio atnaujinimo data: 12/06/2024